Tag Archives: xây dựng nhà xưởng

Báo giá xây dựng nhà xưởng năm 2021

Báo giá xây dựng nhà xưởng năm 2021

Với xu hướng dịch chuyển đầu nước nước ngoài tại Việt Nam thì xu hướng mở rộng xây dựng nhà xưởng, nhà tiền chế của các doanh nghiệp ngày càng cao.  Bên cạnh yếu tố năng lực, kinh nghiệm thi công của nhà thầu thì yếu tố giá cả cũng là một yếu tố đặc […]

Xây dựng nhà xưởng may kết hợp khối văn phòng

nhà xưởng may

Xây dựng nhà xưởng may kết hợp khối văn phòng được nhiều doanh nghiệp chọn lựa vì không chỉ phân xưởng may có kết hợp thiết kế thời trang cũng như bộ phận văn phòng làm việc. ATPCons chia sẻ 4 lưu ý cần ghi nhớ khi xây dựng nhà xưởng may kết hợp khối […]

4 lưu ý cần ghi nhớ khi xây dựng nhà xưởng khung thép tiền chế

xây dựng nhà xưởng

Năm 2020 là năm bận rộn chủ đầu tư nhằm mở rộng nhà xưởng, ATPCons chia sẻ 4 lưu ý cần ghi nhớ khi xây dựng nhà xưởng giúp chủ đầu tư rất nhiều lợi ích: chi phí rẻ, tiết kiệm thời gian thi công, tiết kiệm nguồn nhân lực. Một số những lưu ý […]

.
.
.
.