Cty TNHH Xây dựng ATPCons thành lập 2014, chuyên về hoạt động xây dựng, kiến trúc và tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực nhà thép tiền chế. Hiện nay chúng tôi định hướng công việc chuyên về tư vấn thiết kế và thi công các loại công trình (chủ yếu là công nghiệp và dân dụng). Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trọn gói, từ tư vấn thiết kế đến hỗ trợ pháp lý cho các dự án và thi công các loại công trình.