HỒ SƠ NĂNG LỰC

Chúng tôi là nhà thầu tổng thể hệ thống nhôm kính kiến trúc và tiên phong trong việc đột phá về các giải pháp kiến trúc hiện đại theo đúng giá trị cốt lõi “Hoàn hảo từ thiết kế đến thi công”. Mục tiêu trở thành nhà cung cấp giải pháp tổng thể về Nhôm kính kiến trúc hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Thông tin liên hệ ATPCons 

Hồ sơ năng lực