Nhà máy phụ trợ Đồng Nai

Nhà máy phụ trợ Đồng Nai

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY POUSUNG VIỆT NAM
ĐỊA CHỈ: KCN BÀU XÉO, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI
GÓI THẦU:  NHÀ THẦU CHÍNH – KẾT CẤU & HOÀN THIỆN
THỜI GIAN XÂY DỰNG: 08 THÁNG
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 55,460 TỶ ĐỒNG

Nhà máy phụ trợ