Nhà thép tiền chế doanh nghiệp vừa Nhật

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TÍN NGHĨA
ĐỊA CHỈ: KCN 3, NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI
GÓI THẦU: NHÀ THẦU CHÍNH – KẾT CẤU & HOÀN THIỆN
THỜI GIAN XÂY DỰNG: 05 THÁNG
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG: 13,60 TỶ ĐỒNG