0909 527 747Liên hệ

Dự án siêu thị Quảng Lợi – Tiền Giang

ATPCons vừa thi công hoàn thành dự án siêu thị Quảng Lợi – Tiền Giang bằng khung nhà thép tiền chế tại TIền Giang trong thời gian 3 tháng và vừa hoàn thành tháng 6/2019

  • Tên của dự án: Siêu thị Quảng Lợi – Tiền Giang
  • Nhà ở: Công Ty
  • Địa điểm: Tiền giang
  • Ngày khởi công: T02 / 2019
  • Thời điểm hoàn thành: T06 / 2019

.
.
.
.