0909 527 747Liên hệ

3 bước thi công nhà xưởng khung thép tiền chế

Cùng với sự phát triển của ngành xây dựng, hiện nay việc ứng dụng các kết cấu thép vào quá trình thi công nhà xưởng khung thép tiền chế đang ngày càng phổ biến rộng rãi. Để giúp doanh nghiệp an tâm trong quá trình hoạt động sản xuất cũng như nắm vững các bước xây dựng nhà xưởng, ATP Cons xin được chia sẻ như sau:

Bước 1: Giai đoạn thiết kế nhà xưởng khung thép tiền chế

 • Giới thiệu cụ thể từng chi tiết về địa điểm, phương án thi công thiết kế, mặt bằng công trình hoặc phương án xây dựng theo tuyến như: vị trí, quy mô xây dựng.

 • Thiết lập phương án về dây chuyền công nghệ khi có yêu về việc thi công thiết kế nhà xưởng.

 • Thiết lập phương án kiến trúc đối với các công trình được yêu cầu kiến trúc như văn phòng, bảo vệ nhà xưởng.

 • Thiết lập phương án về kết cấu chính, hệ thống và cơ sở hạ tầng kỹ thuật đối với công trình thi công nhà xưởng.

 • Thiết lập phương án tối ưu về quy định môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định.

Bước 2: Thiết kế về hồ sơ kỹ thuật thi công nhà xưởng khung thép tiền chế

 • Thiết kế bản vẽ mô tả về mặt bằng công trình cần được thi công hoặc bản vẽ về phương án tuyến công trình được xây dựng theo tuyến.

 • Thiết kế bản vẽ công nghệ dây chuyền đối với những công trình có yêu cầu.

 • Thiết kế bản vẽ kiến trúc đối với công trình yêu cầu về kiến trúc.

 • Thiết kế bản vẽ có phương án kết cấu chính về hệ thống và hạ tầng kỹ thuật là chủ yếu của công trình, cũng như kết nối với hạ tầng kỹ thuật của từng khu vực.

Bước 3: Nội dung thiết kế bản vẽ thi công nhà xưởng khung thép tiền chế

 • Nội dung thiết kế bao gồm bản vẽ thiết kế, tài liệu khảo sát xây dựng liên quan đến dự toán công trình.

 • Phải đảm bảo đầy đủ các thông tin về kỹ thuật, vật liệu xây dựng được sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn đặt ra. Nội dung thiết kế bản vẽ phải đầy đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình nhà xưởng.

.
.
.
.