Tag Archives: Chống dột nhà xưởng

8 bước nên nhớ khi chống dột nhà xưởng, nhà tiền chế

Chống dột nhà xưởng

Từ tháng 5 là khu vực miền Nam và các khu công nghiệp tại TP.HCM, KCN ở Bình Dương, KCN Đồng Nai chuẩn bị bước vào mùa mưa và nhiều nhà xưởng, nhà tiền chế, nhà kho đã sử dụng nhiều và xuống cấp nhiều cần sửa chữa nhà xưởng đặc biệt chống dột nhà […]

.
.
.
.