Nhà xưởng Sam Yong, Đồng Nai

Nhà xưởng Sam Yong, Đồng Nai

ATPCons tháng 5/2019 vừa hoàn thành thi công nhà xưởng cho nhà máy Sam Yong cho công ty NEXILIFE Việt Nam tại Long Thành, Đồng Nai

  • Tên công trình: nhà máy Sam Yong
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH NEXILIFE Việt Nam
  • Địa chỉ: đường số 5 KCN Lộc An, Long Thành, Đồng Nai

Hình ảnh thực tế nhà xưởng Sam Yong

Nhà xưởng Sam Yong, Đồng Nai Nhà xưởng Sam Yong, Đồng Nai Nhà xưởng Sam Yong, Đồng Nai Nhà xưởng Sam Yong, Đồng Nai Nhà xưởng Sam Yong, Đồng Nai Nhà xưởng Sam Yong, Đồng Nai Nhà xưởng Sam Yong, Đồng Nai Nhà xưởng Sam Yong, Đồng Nai Nhà xưởng Sam Yong, Đồng Nai Nhà xưởng Sam Yong, Đồng Nai Nhà xưởng Sam Yong, Đồng Nai Nhà xưởng Sam Yong, Đồng Nai

.
.
.
.