Nhà máy sản xuất dầu mỡ Nhà Bè

Địa điểm xây dựng: Nhà Bè, TP.HCM
Diện tích đất: 16.000 m2
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Castrol BP Petco – Anh
Phạm vi công việc:
  • Hợp đồng EPC – Xây mới Nhà kho, mở rộng và nâng cấp nhà kho chứa, nhà xưởng, Đường nội bộ, Hệ thống M &E.
  • Xin phép thi công, xin phép PCCC, thiết kế, thẩm tra thiết kế, ĐTM, …
  • Cải tạo và mở rộng nhà xưởng với tải nền 4 tấn/m2
  • Xây mới các kho chứa thùng nhớt trống.
  • Xây mới nhà chiết rót phi và di dời băng chuyền chiết rót phi.
  • Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị công nghệ: Hệ thống đường ống dẫn dầu, bể chứa và băng chuyền di động.
  • Kết cấu thép: Khung kèo thép, xà gồ, tôn vách, tôn mái (Sử dụng tôn và xà gồ Bluescope).
  • Thi công hệ thống chiếu sáng, PCCC, chống sét, hệ thống cấp thoát nước và đường nội bộ.
  • Cải tạo nâng cấp nhà máy không làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất của nhà máy.