0909 527 747Liên hệ

8 loại khung nhà tiền chế điển hình

8 loại khung nhà tiền chế điển hình thi công nhà xưởng, nhà công nghệp được nhiều nhà thầy xây dựng. Và tùy theo công trình bạn muốn xây dựng nên là gì mà bạn chọn loại khung phù hợp, sự lựa chọn phù hợp sẽ giúp cho quá trình xây dựng công trình nhanh, tận dụng triệt để không gian, phân bổ hợp lý các mặt hàng hoặc những công việc khác, phát huy hết tác dụng của công trình mà bạn muốn.

Nhà Thép Tiền Chế QSBSteel_Clear-Span

Không cột giữa 2 mái

Độ rộng tối đa: 100m

Độ rộng tối ưu giá cả nhất: 10m-30m

Nhà Thép Tiền Chế QSBSteel_Single-Slope

Không cột 1 mái

Độ rộng tối đa: 50m

Độ rộng tối ưu giá cả nhất: <15m

Nhà Thép Tiền Chế QSBSteel_Multi-Span-1

Một cột giữa 2 mái nhà thép tiền chế

Độ rộng tối đa: 120m

Độ rộng tối ưu giá cả nhất: 26m-50m

Nhà Thép Tiền Chế QSBSteel_Multi-Span-2

Hai cột giữa 2 mái nhà thép tiền chế

Độ rộng tối đa: 180m

Độ rộng tối ưu giá cả nhất: 36m-72m

Nhà Thép Tiền Chế QSBSteel_Roof-System-Release-Joint

Hệ mái đỉnh cột liên kết khớp nhà thép tiền chế

Độ rộng tối đa: 50m

Độ rộng tối ưu giá cả nhất: <20m

Nhà Thép Tiền Chế QSBSteel_Roof-System-Fixed-Joint

Hệ mái đỉnh cột liên kết nhà thép tiền chế

Độ rộng tối đa: 80m

Độ rộng tối ưu giá cả nhất: <30m

Nhà Thép Tiền Chế QSBSteel_Multi-Gable

Nhiều nhịp 1 cột giữa nhà thép tiền chế

Độ rộng tối đa: 160m

Độ rộng tối ưu giá cả nhất: 30m-60m

Nhà Thép Tiền Chế QSBSteel_Curved-Rafter

Kèo mái cong không cột giữa nhà thép tiền chế

Độ rộng tối đa: 100m

Độ rộng tối ưu giá cả nhất: <30m

Trên đây là các loại khung nhà tiền chế điển hình mang tính tham khảo trong một số điều kiện nhất định. Vì vậy, trên thực tế để có giá cả phù hợp với điều kiện thực tế và quy mô đối với nhu cầu của doanh nghiệp, thì chúng ta vẫn cần phải liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ xây dựng nhà tiền chế để có được giá cả chính xác nhất phù hợp với chính bạn và doanh nghiệp của bạn.

.
.
.
.