Category Archives: HÌNH ẢNH

Thời gian thi công nhà xưởng mất bao lâu hoàn thành?

Thoi Gian Thi Cong Nha Xuong

Thời gian thi công nhà xưởng mất bao lâu hoàn thành là câu hỏi nhiều chủ đầu tư quan tâm vì thời gian ATPcons triển khai từ 1 tuần đến 3 tháng theo quy mô công trình. Chuẩn bị trường thì thời gian thi công nhà xưởng nhanh DO kết cấu nhà xưởng với các […]